Khởi nghiệp Bình Phước
0271 3838 060
quykhoinghiep@binhphuoc.gov.vn
"
Image Slider
Tư vấn kiến thức
Giới thiệu

Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Bình PhướcGiới thiệu về Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Bình Phước
Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng nhằm khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; doanh nghiệp của tỉnh Bình Phước đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô. 

         Tuy nhiên khó khăn trong hoạt động khởi nghiệp hiện nay là nhiều cá nhân, doanh nghiệp mới thành lập có ý tưởng sáng tạo nhưng thiếu nguồn vốn. Từ sự cần thiết trên, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sựu ủng hộ của quý mạnh thường quân, UBND tỉnhBÌnh Phước quyết định thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước nhăm hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho các cá nhân, doanh nghiệp mới thành lập có ý tưởng kinh doanh sáng tạo, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi nhưng thiếu nguồn lực tài chính khi đưa ý tưởng vào thực tế.

         Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước đưuọc thành lập trên cơ sở pháp lý:

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quố gia đến anwm 2025”.

- Kết luận số 87-KL/TU ngày 15/03/2017 của Tỉnh ủy về kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp các doanh nghiệp; Thông báo số 839-TB/TU ngày 15/03/2017 của Tỉnh ủy về thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy; Thông báo số 1443-TB/TU ngày 12/9/2017 của Tỉnh ủy về thông báo kết luận họp Ban thường vụ Tỉnh ủy (phiên họp thứ 12 ngày 29/8/2017); Biên bản số 01/BB_BCS của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10/01/2018.

- Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh quyết định thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu và bảng cân đối kế toán riêng, dược mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

         Trụ sở tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước (Lô 14-15, đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, cho vay tín chấp và thế chấp, lãi suất vay chủ yếu để đảm bảo kinh phí hoạt động của Quỹ.

       Nhiệm vụ của Quỹ là tổ chức tiếp nhận và huy động, nhận ủy thác vốn của các cá nhân, tổ chức kinh tế, tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo quy định của pháp luật nhằm cho các cá nhân, doanh nghiệp mới thành lập có ý tưởng kinh doanh sáng tạo, phương án, dự án kinh doanh khả thi vay vốn.

       Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm có: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. Trong đó, Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ ĐTPT BP giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQL Quỹ, kiêm giám đốc Quỹ KN, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở KH&ĐT, Bí thư tỉnh đoàn giữ chức vụ thành viên HĐQL; Ban Kiểm soát Quỹ và cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ KN được sử dụng từ bộ máy nhân sự của Quỹ ĐTPT BP, không tăng biến chế, không sử dụng Ngân sách Nhà nước chi trả cho hoạt động của Quỹ. Nhân sự Quỹ cơ bản hoạt động không lương.

       Bước đầu, vốn hoạt động của Quỹ gồm nguồn vốn điều lệ do ngân sách cấp là 3 tỷ đồng và nguồn cho mượn không lãi suất trong thời hạn 03 năm của Công ty TNHH MTV DVTM Sơn Phát 5 tỷ đồng, Công ty TNHH cây xanh Công Minh 3 tỷ đồng.

        Đối tượng được vay vốn từ Quỹ là cá nhân tổ chức, doanh nghiệp được thành lập không quá 01 (một) năm, lần đầu có ý tưởng, phương án khởi nghiệp, phương án SXKD có tính khả thi cao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được Quỹ thẩm định.

        Để đảm bảo được nhiều đối tượng được thụ hưởng, hạn mức vay cho mỗi đối tượng thụ hưởng không quá 200 triệu đồng.

Với mong muốn Quỹ khởi nghiệp Bình Phước là nơi chuyển những ý tưởng sáng tạo vào thực tế, tạo động lực góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Quỹ khởi nghiệp luôn mong muốn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự hổ trợ nhiệt tình của các cơ quan, ban , nghành địa phương; sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của quý mạnh thường quân để giúp Quỹ khởi nghiệp Bình Phước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

© 2018 | khoinghiep.binhphuoc.gov.vn All Rights Reserved
Thiết kế bởi :   9xozo ! Group - Trí Hướng Việt