Khởi nghiệp Bình Phước
0271 3838 060
quykhoinghiep@binhphuoc.gov.vn
"
Image Slider
Tư vấn kiến thức
Giới thiệu

Văn bản Thành lậpVăn bản liên quan về Thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quố gia đến anwm 2025”, tỉnh Bình Phước đã ban hành những Văn bản sau :


 

1. Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước : Tải file

2. Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh quyết định thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước : Tải File

3. Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 13/03/2018 của UBND tỉnh công nhận hội đồng quản lý Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước : Tải file

© 2018 | khoinghiep.binhphuoc.gov.vn All Rights Reserved
Thiết kế bởi :   9xozo ! Group - Trí Hướng Việt